Giờ
Trận Đấu
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
*CÚP BÓNG ĐÁ NAM MỸ 2021 (TẠI BRAZIL)
0-1
1H 35'
Colombia
Peru
Hòa
0.5/1
0.85
-0.93
2.5
0.85
u
-0.95
3.25
2.40
3.10
0/0.5
-0.56
0.48
1.5
-0.53
u
0.43
21.00
1.29
3.90
1.0
-0.78
0.70
2.5/3
-0.87
u
0.77
0.5
-0.37
0.29
1.5/2
-0.34
u
0.24
0.5
0.63
-0.71
2/2.5
0.55
u
-0.65
0
0.26
-0.34
1/1.5
-0.53
0.45
3.0
-0.61
u
0.51
*CÚP BÓNG ĐÁ NAM MỸ 2021 (TẠI BRAZIL) - BÀN THẮNG ĐẶC BIỆT
0-0
1H 35'
Colombia Bàn Thắng Thứ 2
Peru Bàn Thắng Thứ 2
0
0.27
-0.37
*CÚP BÓNG ĐÁ NAM MỸ 2021 (TẠI BRAZIL) - ĐỘI ĐƠN TÀI/XỈU
0-0
1H 35'
Colombia - Tài
Colombia - Xỉu
1/1.5
-0.91
u
0.81
0.5
-0.43
u
0.31
1-0
1H 35'
Peru - Tài
Peru - Xỉu
1.5
-0.67
u
0.57
1.5
-0.19
u
0.07
*CÚP BÓNG ĐÁ NAM MỸ 2021 (TẠI BRAZIL) - BÀN THẮNG TRONG 10 PHÚT
0-0
1H 35'
Colombia 30:01-40:00
Peru 30:01-40:00
0/0.5
-0.30
0.20
0.5
-0.27
u
0.15
*CÚP BÓNG ĐÁ NAM MỸ 2021 (TẠI BRAZIL) - PHẠT GÓC
3-1
1H 35'
Colombia Tổng Số Phạt Góc
Peru Tổng Số Phạt Góc
2.5
0.87
0.95
10.0
0.82
u
1.00
0.5
0.78
-0.96
5.5
-0.98
u
0.80
2.5/3
-0.93
0.75
10.5
-0.98
u
0.80
0/0.5
0.42
-0.60
5.0
0.62
u
-0.80
0-0
1H 35'
Colombia Phạt Góc Thứ 5
Peru Phạt Góc Thứ 5
0
0.30
-0.50
0-0
Colombia Phạt Góc Cuối Cùng
Peru Phạt Góc Cuối Cùng
0
0.52
-0.72
*CÚP BÓNG ĐÁ NAM MỸ 2021 (TẠI BRAZIL) - THẺ PHẠT
1-0
1H 35'
Colombia Tổng Số Thẻ Phạt
Peru Tổng Số Thẻ Phạt
5.0
0.88
u
0.94
1.5
0.85
u
0.97
5/5.5
-0.83
u
0.65
1.5/2
-0.87
u
0.69
0-0
1H 35'
Colombia Thẻ Phạt Thứ 2
Peru Thẻ Phạt Thứ 2
0
-0.83
0.63
0-0
Colombia Thẻ Phạt Cuối Cùng
Peru Thẻ Phạt Cuối Cùng
0
-0.91
0.71
*CÚP BÓNG ĐÁ NAM MỸ 2021 (TẠI BRAZIL) - PHÁT BÓNG
0-0
1H 34'
Colombia Phát Bóng Thứ 5
Peru Phát Bóng Thứ 5
0
-0.59
0.39
0-0
Colombia Phát Bóng Cuối Cùng
Peru Phát Bóng Cuối Cùng
0
-0.79
0.59
*CÚP BÓNG ĐÁ NAM MỸ 2021 (TẠI BRAZIL) - VIỆT VỊ
0-0
Colombia Hiệp 2 Việt Vị Đầu Tiên
Peru Hiệp 2 Việt Vị Đầu Tiên
0
0.76
-0.94
*CÚP BÓNG ĐÁ NAM MỸ 2021 (TẠI BRAZIL) - NÉM BIÊN
0-0
Colombia Hiệp 2 Ném Biên Đầu Tiên
Peru Hiệp 2 Ném Biên Đầu Tiên
0
0.88
0.94
0-0
Colombia Ném Biên Cuối Cùng
Peru Ném Biên Cuối Cùng
0
0.82
1.00
0
0.73
-0.91
*CÚP BÓNG ĐÁ NAM MỸ 2021 (TẠI BRAZIL) - ĐÁ PHẠT TRỰC TIẾP
0-0
Colombia Hiệp 2 Đá Phạt Trực Tiếp Đầu Tiên
Peru Hiệp 2 Đá Phạt Trực Tiếp Đầu Tiên
0
0.70
-0.88
0-0
Colombia Đá Phạt Trực Tiếp Cuối Cùng
Peru Đá Phạt Trực Tiếp Cuối Cùng
0
0.67
-0.85
*CÚP BÓNG ĐÁ NAM MỸ 2021 (TẠI BRAZIL) - PHẠT ĐỀN
0-0
1H 35'
Colombia -vs- Peru Phạt Đền Thứ 1 - Có
Colombia -vs- Peru Phạt Đền Thứ 1 - Không Có
0
-0.68
0.50
0-0
Colombia -vs- Peru Phạt Đền Thứ 1 - Vào
Colombia -vs- Peru Phạt Đền Thứ 1 - Không Vào
0
0.15
-0.33
GIẢI SERIE A BRAZIL
0-0
H.Time
Juventude RS
Sport Club do Recife PE
Hòa
0
0.89
-0.97
0.5/1
0.74
u
-0.84
3.40
3.65
1.95
0/0.5
-0.62
0.54
1.0
-0.78
u
0.68
0.42
0/0.5
-0.50
0.5
0.54
u
-0.64
GIẢI SERIE A BRAZIL - PHẠT GÓC
1-4
H.Time
Juventude RS Tổng Số Phạt Góc
Sport Club do Recife PE Tổng Số Phạt Góc
0.5
1.00
0.78
10.0
-0.97
u
0.77
0-0
H.Time
Juventude RS Phạt Góc Thứ 6
Sport Club do Recife PE Phạt Góc Thứ 6
0
0.85
0.95
GIẢI SERIE B BRAZIL
1-0
H.Time
CSA AL
Londrina PR
Hòa
0
0.92
0.98
2.0
0.75
u
-0.87
1.34
10.00
3.90
0/0.5
-0.64
0.54
2/2.5
-0.81
u
0.69
UNITED SOCCER LEAGUE ONE
0-1
2H 25'
Chattanooga Red Wolves
North Carolina FC
Hòa
0.5
0.92
0.92
2.0
-0.97
u
0.79
4.85
1.92
2.55
0.5/1
-0.83
0.67
1.5/2
0.62
u
-0.80
ECUADOR SERIE B
1-0
1H 34'
CD Independiente Juniors (N)
Atletico Porteno
Hòa
0.5
0.99
0.85
2.5/3
-0.95
u
0.77
1.20
14.00
4.65
0
0.50
-0.66
1.5
-0.60
u
0.42
1.09
75.00
5.40
0/0.5
0.65
-0.81
2.5
0.77
u
-0.95
0/0.5
-0.54
0.38
1.5/2
-0.37
u
0.19
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA VENEZUELA
0-0
CD Hermanos Colmenares
Zamora FC
Hòa
0.86
0.5
0.94
2.5
0.91
u
0.89
3.40
1.94
3.25
0.72
0/0.5
-0.92
1.0
0.80
u
1.00
3.85
2.53
2.16
-0.84
0/0.5
0.64
2/2.5
0.59
u
-0.79
0
-0.76
0.56
0.5/1
0.58
u
-0.78
UNITED SOCCER LEAGUE TWO
0-0
1H 32'
Long Island Rough Riders (N)
Cedar Stars Rush
Hòa
0.5
0.95
0.85
1.5/2
0.79
u
-0.99
1.95
4.00
2.81
0/0.5
-0.65
0.45
0.5
-0.80
u
0.60
3.40
6.20
1.50
0/0.5
0.66
-0.86
2.0
-0.97
u
0.77
0
0.45
-0.65
0.5/1
-0.51
u
0.31
USA NATIONAL PREMIER SOCCER LEAGUE
0-1
1H 43'
Boca Raton FC
Miami Dutch Lions FC
Hòa
-0.99
0.5
0.79
2.5
0.87
u
0.93
21.00
1.14
5.00
0
-0.65
0.45
1.5
-0.23
u
0.11
150.00
1.02
7.40
0.71
0.5/1
-0.91
2.5/3
-0.97
u
0.77
0.14
0/0.5
-0.34
1.5/2
-0.17
u
0.05
BRAZIL CAMPEONATO WOMEN A1
1-0
H.Time
Internacional RS (Nữ)
Gremio Porto Alegrense (Nữ)
Hòa
0
0.95
0.81
2/2.5
0.96
u
0.80
1.37
8.30
3.35
0.53
0/0.5
-0.77
2.0
0.52
u
-0.76
USA WOMENS PREMIER SOCCER LEAGUE
0-0
2H 30'
Nashville Rhythm FC (Nữ)
North Alabama SC (Nữ)
Hòa
0.5
0.97
0.79
0.5/1
0.72
u
-0.96
1.97
6.40
2.06
0-1
1H 29'
Alabama FC (Nữ)
Southern Soccer Academy (Nữ)
Hòa
0.5/1
0.89
0.87
3/3.5
0.80
u
0.96
2.89
2.11
3.05
0/0.5
-0.83
0.59
1.5
0.85
u
0.91
12.00
1.34
3.10
0.5
0.66
-0.90
3.5
-0.95
u
0.71
0
0.33
-0.57
1.5/2
-0.85
u
0.61
SABA INTERNATIONAL FRIENDLY Virtual PES 21 - 20 Mins Play
2-1
1H 13'
Mexico (V)
Argentina (V)
Hòa
 
 
 
 
 
 
 
 
0-0
2H 4'
Senegal (V)
Áo (V)
Hòa
0/0.5
-0.92
0.68
1.0
0.79
u
0.97
2.69
3.30
2.11
0
0.70
-0.94
1/1.5
-0.83
u
0.59
0-0
1H 3'
Ma-rốc
Bosnia-Herzegovina (V)
Hòa
0.92
0/0.5
0.84
2.0
0.73
u
-0.97
2.82
2.21
2.92
0.86
0/0.5
0.90
1.0
0.96
u
0.80
4.50
2.31
2.02
0.58
0.5
-0.82
2/2.5
-0.96
u
0.72
0.52
0.5
-0.76
0.5/1
0.50
u
-0.74
SABA CLUB FRIENDLY Virtual PES 21 - 15 Mins Play
0-0
1H 4'
Aston Villa (V)
Granada CF (V)
Hòa
0/0.5
-0.93
0.69
1.5/2
-0.98
u
0.74
2.27
2.95
2.69
0
0.83
0.93
0.5/1
-0.96
u
0.72
3.30
3.45
1.79
0
0.65
-0.89
1.5
0.75
u
-0.99
0/0.5
-0.70
0.46
0.5
0.68
u
-0.92
Giờ
Trận Đấu
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
USA WOMENS PREMIER SOCCER LEAGUE
TRỰC TIẾP 01:00AM
Colorado Rush (Nữ)
Broomfield Burn (Nữ)
Hòa
2.0
0.84
0.96
4.5
0.94
u
0.86
1.20
8.10
6.10
1.0
-0.94
0.74
2.0
0.96
u
0.84
TRỰC TIẾP 01:00AM
Lamorinda United (Nữ)
California Storm (Nữ)
Hòa
-0.86
0.5
0.66
3.0
0.98
u
0.82
3.95
1.66
3.80
0.90
0/0.5
0.90
1/1.5
-1.00
u
0.80
SABA INTERNATIONAL FRIENDLY Virtual PES 21 - 20 Mins Play
TRỰC TIẾP 12:45AM
Nga (V)
Hà Lan (V)
Hòa
0
0.89
0.81
2.5
0.86
u
0.84
2.49
2.39
3.05
0
0.76
0.94
1.0
0.75
u
0.95
2.86
3.15
2.07
0/0.5
-0.97
0.67
2/2.5
0.72
u
0.98
0/0.5
-0.80
0.50
1/1.5
-0.85
u
0.55
TRỰC TIẾP 01:00AM
Argentina (V)
Croatia (V)
Hòa
0.5
0.85
0.85
3/3.5
0.72
u
0.98
1.85
2.85
3.85
0/0.5
-0.96
0.66
1.5
0.82
u
0.88
2.33
3.00
2.57
0/0.5
0.55
-0.85
3.0
0.65
u
-0.95
0
0.35
-0.65
1/1.5
0.57
u
-0.87
TRỰC TIẾP 01:00AM
Ukraine (V)
Xứ Wales (V)
Hòa
0/0.5
0.60
-0.90
2/2.5
0.96
u
0.74
1.85
3.60
3.05
0/0.5
0.85
0.85
1.0
0.90
u
0.80
2.21
4.80
2.04
0.5
0.85
0.85
2.0
0.69
u
-0.99
0
0.40
-0.70
0.5/1
0.51
u
-0.81
SABA CLUB FRIENDLY Virtual PES 21 - 15 Mins Play
TRỰC TIẾP 12:45AM
Schalke 04 (V)
Burnley (V)
Hòa
0
-0.90
0.60
2.0
0.89
u
0.81
2.92
2.19
2.86
0
-0.90
0.60
0.5/1
0.60
u
-0.90
3.70
2.77
1.93
0.85
0/0.5
0.85
1.5/2
0.58
u
-0.88
0.55
0/0.5
-0.85
1.0
-0.96
u
0.66
Khách hàng tham gia chơi cá cược bóng đá cùng 388BET sẽ được cung cấp FREE bảng tỷ lệ cá cược trực tuyến hôm nay. Bảng tỷ lệ kèo cá cược của 388BET sẽ có đầy đủ tỷ lệ cá cược Ma Cao, tỷ lệ cá cược châu á, tỉ lệ cá cược ngoại hạng anh, tỷ lệ cá cược cúp C1, tỷ lệ cá cược Malaysia. Đặc biệt, bảng tỷ lệ kèo cá cược bóng đá của 388BET là bảng cá cược online, khách hàng không cần nhấn F5 để cập nhật dữ liệu mới, mỗi 3 giây, bảng tỷ lệ cá cược của chúng tôi sẽ tự động cập nhất mới giúp khách hàng thuận tiện hơn việc chọn kèo. Tỷ lệ kèo cá cược của 388BET được lấy dữ liệu từ những nhà cái hàng đầu thế giới như BONG88. Để có thể dễ dàng tìm thấy tỷ lệ kèo của đội bóng mà khách hàng muốn vui lòng dùng tổ hợp phím CTRL + F và nhập tên đội bóng vào để tìm kiếm nhanh nhất. Lưu ý cuối cùng của chúng tôi dành cho khách hàng chính là: "Chơi cá độ bóng đá, cá cược thể thao tại 388BET là hoàn toàn hợp pháp"